Mumeyyilər Nicat Həşimov

Adil mənim yanımda alimləri təhqir edib və mən buna şahidəm